Rok 2018

Ukončené projekty:

  • Bardejov – Firma DAH Biomasa – dodávka štiepky pre kogeneračnú jednotku
  • Bardejov – Komunitné centrum Poštárka - kompletná elektroinštalácia, bleskozvod a NN prípojka
  • Bardejovské kúpele – 4 rodinné domy – kompletná elektroinštalácia, bleskozvod a el. kúrenie
  • Bardejovské kúpele – BD Šafrán – kompletná elektroinštalácia, bleskozvod a NN prípojka
  • Bardejovské kúpele – rodinné domy – zhotovenie železobetónových konštrukcií a stropných dosiek
  • Bratislava – BD Diamant – kompletná elektroinštalácia a bleskozvod
  • Bratislava – Firma Volkswagen – Elektromontážne práce
  • Bratislava – LFUK – Areálové osvetlenie
  • Bratislava – Národný futbalový štadión – montáž elektroinštalácie, eps a požiarneho rozhlasu
  • Bratislava – OC AVION predajňa Stradivarius – kompletná elektroinštalácia
  • Bratislava – Residencia Blumentál – elektromontážne práce
  • Bratislava – Residencia Blumentál II.etapa – elektromontážne práce
  • Dlhá Lúka – Telocvičňa – kompletná elektroinštalácia, bleskozvod a NN prípojka
  • Dolní Morava – Hotel Prometheus – elektromontážne práce
  • Gaboltov – Budova KSB – kompletná elektroinštalácia, bleskozvod a NN prípojka
  • Hlohovec – Firma BEKAERT – elektromontážne práce
  • Hlohovec – Firma Plastic Omnium – elektromontážne práce
  • Košice – Mlynská Bašta – Elektromontážne a pomocné práce
  • Kružlová – Komunitné centrum – kompletná elektroinštalácia, bleskozvod a NN prípojka
  • Lipany – skládka soli SUCPSK - kompletná elektroinštalácia a bleskozvod
  • Nitra – Firma JLR – elektromontážne práce
  • Trnava – Františkánsky kláštor – Elektroinštalácia kotolne
  • Ústí nad Orlicí – Firma Schaltag – výroba rozvádzačov
  • Veľká Ida – Priemyselný park – montáž káblových trás, pokládka a ukončenie NN káblov
  • Vrútky – Obchodné centrum Kocka – Rekonštrukcia spevnených plôch a parkoviska, búracie práce
  • Zborov – Komunitné centrum – kompletná elektroinštalácia, bleskozvod a NN prípojka
  • Zlaté – Hospodársky dvor – dojáreň, administratívna budova a dielňa – kompletná elektroinštalácia